Jacques Schryvers

Verzekeringsjurist

Dr. Jur., Université Libre de Bruxelles 1956
Directeur Schade De Vaderlandsche (nu Vivium) 1976-1992
Gepensioneerd 1992
Overleden op 14 oktober 2017

Voornaamste publicaties in

Rechtskundig Weekblad (R.W.);
Revue Générale des Responsabilités et des Assurances (R.G.A.R.)
Tijdschrift voor Privaat recht (T.P.R.)
Tijdschrift Aansprakelijkheid, Verzekering en Wegverkeer (T.A.V.W.)
De Verzekering (De Verz.)(Bull.Ass. in het FR)
Verkeer, Aansprakelijkheid, Verzekering (V.A.V.) (C.R.A. in het FR)
e.a.

Publicaties.