(Belgische) prospectieve sterfte - en kapitalisatietafels 2018

Op zaterdag 14 oktober j.l. is de auteur, de heer Jacques Schryvers, overleden op 85-jarige leeftijd. De huidige tafels blijven beschikbaar.

De bezoeker van deze site vindt in de verderop te raadplegen tabellen gegevens uit of gestoeld op de prospectieve sterfte 2018. Met de kapitalisatietafels met coëfficiënten kan een toekomstige schade, uitgave of inkomen worden uitgedrukt in een huidige waarde. De kapitalisatietafels kunnen ook dienen om een kapitaal om te zetten in een rente.

In dergelijke ramingen wordt vaak rekening gehouden met de levensduur of met de sterftekansen.

Die verbeteren van jaar tot jaar en worden geregeld door de FOD Economie en het Federaal Planbureau gepubliceerd. Op basis van deze publicaties hebben we tabellen ontwikkeld die rekening houden met de verlenging van de levensduur.