(Belgische) prospectieve sterfte - en kapitalisatietafels 2022

Vanaf 2018, de tafels werden berekend door D. Schryvers, zoon van J. Schryvers, gebaseerd op de beschikbare excel rekenbladen, de randvoorwaarden opgesteld door J. Schryvers en de nieuwe gegevens van de Federale Overheid.

De bezoeker van deze site vindt in de verderop te raadplegen tabellen gegevens uit of gestoeld op de prospectieve sterfte 2022. Met de kapitalisatietafels met coëfficiënten kan een toekomstige schade, uitgave of inkomen worden uitgedrukt in een huidige waarde. De kapitalisatietafels kunnen ook dienen om een kapitaal om te zetten in een rente.

In dergelijke ramingen wordt vaak rekening gehouden met de levensduur of met de sterftekansen.

Die verbeteren van jaar tot jaar en worden geregeld door de FOD Economie en het Federaal Planbureau gepubliceerd. Op basis van deze publicaties hebben we tabellen ontwikkeld die rekening houden met de verlenging van de levensduur.