Hoe bepalen we de schade van rechthebbenden wegens vroegtijdige betaling van uitvaartkosten?

De tabel van de huidige waarde van een over n jaren verschuldigd bedrag.

Deze tabel kan dienen om de huidige (= verdisconteerde) waarde van een eenmalige toekomstige schuld of uitgave te berekenen. Voorbeeld: de vervanging van een prothese over n jaren. In de rechtspraak dient ze vooral voor de becijfering van de schade wegens de betaling van uitvaartkosten na een dodelijk ongeval.

Uitvaartkosten die vroegtijdig moeten worden betaald ten gevolge van een ongeval, moeten later niet meer worden uitgegeven. De schade van de rechthebbenden bestaat dus o.a. uit het bedrag dat ze nu hebben uitgegeven min de huidige waarde van dezelfde kosten die ze later niet meer zullen moeten uitgeven.

De rechtspraak drukt dit dan uit met de formule vergoeding = uitvaartkosten min hun huidige waarde, formule die onvermijdelijk leidt tot ingewikkelde berekeningen omdat de formule drie stadia van berekeningen vereist.

Laten we om die drie stadia te illustreren de volgende gegevens als parameters nemen voor de berekening.

Neem als voorbeeld:

- slachtoffer: man van 50 jaar,

- uitvaartkosten: 10.000 euro,

- een huidige waarde berekend tegen een rentevoet van 2%.

1. Eerst moet de rechter de duur van de levensverwachting van het slachtoffer te bepalen. In 2015 is die duur 33,02 jaar.

2. De tabel vermeldt echter alleen maar volle jaren. De rechter zal dus, met de regel van drie, moeten berekenen wat de coëfficiënt is voor een exacte duur van 33,02 jaar. Dan vindt hij een huidige waarde à 2% van 0,5200. Belegd gedurende 33,02 jaar à 2% netto is dit bedrag 1 euro waard.

3. Ten slotte raamt hij dan de schade op 10.000 - (10.000 x 0.5200) = 10.000 - 5.200 = 4.800 euro.

Het is merkelijk gemakkelijker gebruik te maken van onze tabel ‘Vervroegde betaling uitvaartkosten’ die het bovendien mogelijk maakt eventueel rekening te houden met de sterftekansen.